AKTA PERKAWINAN

  • 11 Juni 2021

SYARAT PEMBUATAN AKTA PERKAWINAN

  1. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama/Pendeta atau surat Perkawinan dari Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan/salinan Penetapan Pengadilan
  2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
  3. Surat Keterangan dari Kelurahan
  4. Fotocopy KTP dan KK suami dan isteri
  5. Pas Photo Suami Isteri gandeng ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
  6. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
  7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yag diakui/disyahkan

  • 11 Juni 2021